Ipari, Üzleti, Mg-i, Telek ingatlanok, Ipari ingatlan értékbecslés – Hirdethet Tulajdonos és Közvetítő!

Általános Szerződési Feltételek, Honlap használati szabályzat [ÁSZF]

insert image

Általános Szerződési Feltételek és Honlap használati szabályzat [ÁSZF] az Ipariingatlanok.hu (Ipari, Üzleti, Mezőgazdasági, Telek ingatlanok hirdetési és szakmai) honlap használatáról, és a honlapon elhelyezett (kézi adatfelvétellel és automatikusan áttöltött) tartalmakról.

Az Ipariingatlanok.hu honlap, alkalmazás igénybevételével és használatával a  www.ipariingatlanok.hu URL címen és további domain címeken is elérhető a "Honlap" , melyen keresztül "Szolgáltatás" történik, a szolgáltató Ipariingatlanok (Tanácsadó és Szolgáltató) Kft., mint "Szolgáltató"  és Ön, mint "Felhasználó" között, az alábbi szerződéses feltételekről és kondíciókról  állapodnak meg,

"Jogtulajdonos" a "Honlap"-hoz tartozóan, a Honlap üzemeltetője, az oldalakon az adott domain nevek tulajdonosa, használója és a szöveges oldalak szerzője.
"Hirdető" a Honlapon hirdető, tulajdonos, valamint ingatlanközvetítő, aki xml adatáttöltéssel is hirdethet.
Minden új funkció, amely kiegészíti vagy fokozza a jelenlegi Szolgáltatást, ideértve az új funkciók működését, az "Általános Szerződési Feltételek" és "Honlap használati szabályzat" alá tartoznak.

1. Honlap megtekintése, célja, változtatás

1.1.  A honlap megtekintésével a "Felhasználó" elfogadta a jelen dokumentum feltételeit, valamint, hogy a honlapon szereplő adatok, információk tájékoztató jellegűek.
Bármiféle adatfelhasználásból eredő kárigényt a "Szolgáltató" kizárt.

1.2. A Honlap célja, hogy Ipari, Üzleti, Mezőgazdasági, Telek ingatlan hirdetések (és meglévő közvetítési adatok is), az ingatlanok tulajdonosainak, és a közvetítők érdekeinek figyelembevételével, sikeres közvetítés céljából közzétételre kerüljenek jogtisztán, minden jogszabályi előírásnak és etikai elvárásnak megfelelően, szakmai szempontok alapján.

1.3. A Honlapon megjelenő felépítéseket, tartalmakat domainek kialakításának változtatási jogát a Szolgáltató fenntartja.
Alapvető szempont, hogy minden hirdetési megállapodás szerint a Hirdető az adott szolgáltatási szintet továbbra is megkapja, mely akár a Szolgáltató másik érdekeltségén is ellentételezésre kerülhet, a Hirdető, hirdetés érdekében.

2. Adatok jogtisztasága, adatáttöltés, feltöltés

2.1. Minden szöveges oldal - az idézetek kivételével - saját készítésű, 
minden jog fenntartva a "Szolgáltató" és jogtulajdonos részére.

2.2. Minden a honlapon szereplő ingatlan hirdetésnél, adatlap oldalnál:
- Tulajdonosi Hirdetés (H.)
- Ingatlanközvetítői Hirdetés (IH.)
a Hirdető minden adatért és a képek jogtisztaságáért is teljeskörű felelősséget vállalt az adat megküldésével, illetve áttöltésével egyidejűleg.
Ingatlan hirdetéseknél mindenki a saját megadott, áttöltött adatáért teljeskörűen felel, valamint azon túl a Szolgáltatót érintő felszólítás, hatósági, jogtulajdonosi képviselői igény, eljárás esetén a jelen dokumentumban rögzített kárigényt is köteles megfizetni.

2.3. Az Ingatlanközvetítői Hirdetések (IH.) esetén az xml adatáttöltéssel Hirdető elfogadja, hogy az adatáttöltés a saját felelősségére és kockázatára történik, a Szolgáltató az adatok fogadását, megjelentetését vállalja.

2.4. Xml adatáttöltéssel csak Ingatlanközvetítői Hirdetések (IH.) tölthetők át.
Az esetleges tulajdonosi áttöltött hirdetések törlésre és letiltásra kerülnek.
Amennyiben a Szolgáltató nem tudja letiltani a tulajdonosi hirdetést, akkor a tiltott helyzet megoldásáig a közvetítőt letiltja az áttöltésből.
Letiltott Ingatlanözvetítő számára visszatérési lehetőség csak díjfizetéssel lehetséges.

2.4.1.  A 2.4 pontban leírt Ingatlanközvetítői Hirdetésből letiltás helyreállítása után, a következő tiltott tulajdonosi hirdetés áttöltése esetén a Szolgáltató jogosult a további Xml áttöltésből az Ingatlanközvetítői Hirdető irodát kitiltani. Hirdetésből kitiltás esetén a még esetleg fennmaradt hirdetési díj a kitiltás beállításával, munkadíjával lenullázódik.

2.5. Képek áttöltése, megjelentetése 

2.5.1. Minden Hirdető és az xml adatáttöltő Hirdető is teljeskörűen felel minden kép jogtisztaságáért (beleértve a Google és a légifotó képeket is).
Csak FEKVŐ formátumú, kizárólag AZ INGATLANT ÁBRÁZOLÓ KÉP tölthető át, helyezhető el a Honlapon, aminek minden jogával a Hirdető rendelkezik.
A kizárólag az ingatlant ábrázoló kép az adott hirdetésben szereplő ingatlant ábrázoló képet jelenti, az ingatlan közvetlen környezetét, kilátását is mutathatja (de pl. a település nevezetessége már nem az ingatlant ábrázoló kép, ahogy pl. az ingatlaniroda utcai bejárata sem lehet egy telek hirdetés képe, és pl. logót, ábrát, névjegyet ábrázoló kép sem szerepelhet).
Vízjeles képnél csak saját vízjelet ábrázoló kép áttölthető, de nem tölthető át más vízjelét ábrázoló kép.
A vízjel csak a közvetítőre, cég nevére, emblémájára, honlapcímére utaló lehet, de egyéb szöveget nem tartalmazhat (pl. telefonszám, stb.).

2.5.2. Az ingatlant ábrázoló kép a felületének csak max. 20 %-án (1/5-én) tartalmazhat táblát, vagy feliratot, pl. az eladásról "Eladó Telek" táblát.

2.5.3. Az áttöltött kép 640x480 pixel méretig nagyítható az adatlap oldalon.
Az áttöltött képekre a Honlapon történő hirdetésnél "ipariingatlanok.hu, .com" vízjel kerül.

2.5.4.  Előírásoktól eltőrő kép esetén a Szolgáltató jogosult belátása szerint a képeket, vagy a hirdetést, vagy akár a Hirdetőt is a szolgáltatásból kizárni, letiltani. Tiltott kép miatti letiltás esetén a Szolgáltatóval szemben semmilyen kárigény nem támasztható.
A kizárás dokumentálására a Szolgáltató általában a honlap adatlap oldaláról képet készít, több kép esetén a lista oldalról, de már az egy Hirdetőhöz köthetően az 5 képet meghaladó tiltott kép felett, a további szabálytalan képeket nem dokumentálja.

2.5.5.  A szabálytalan képek miatt történt képek vagy hirdetés letiltása után Szolgáltató csak díj ellenében tudja a hirdetést, vagy a képeket visszaállítani, vagy ennek hiányában az adott Hirdetés a továbbiakban képek nélkül fog megjelenni.

2017. május 14-től szabálytalan, tiltott kép esetén az adott áttöltő iroda minden ingatlanából a képek letiltásra kerülnek a képernyőkép megküldésével.
Képáttöltés visszaállítása több hét után, díj ellenében lehetséges.

3. Személyes adatokról

3.1.
Személyes adatokat Szolgáltató a jogszabályok szerint kezel, az *Adatvédelem, adatkezelési tájékoztató* a Honlapon elérhető.

4. A Honlapon hirdetés

4.1. A Honlapon minden hirdetés egyedi megállapodás alapján történik.
A hirdetési díjak nem publikusak, egyedi szempontok alapján kerülnek kialakításra.

4.2. Dupla hirdetés megjelenés lehetőség szerinti elkerülése érdekében az alábbiak kerülnek alkalmazásra:
- Ha már nem hirdetésként (pl. Szolgáltató közvetítéseként) a honlapon szerepel, akkor hirdetésként nem kerül közzétételre.
- Ha már Tulajdonosi Hirdetésként (H.) szerepel, akkor az ingatlan tulajdonosának kifejezett kérése esetén Ingatlanközvetítői Hirdetésként (IH.) nem kerül közzétételre.

4.3. A hirdetés nem közzétételének módja, hogy az adott hirdetés tiltásra kerül.

4.4. A nem teljesen egyértelműen látható duplikációt a Szolgáltató saját döntése szerint megengedheti.

4.5. Az Ipariingatlanok.hu Honlapot 100.000 ingatlanhirdetésig teszt fejlesztésnek tekintjük.

5. Honlap működési idő kiesés

5.1. Amennyiben bármely okból a Honlap nem elérhetősége miatt hirdetési időszak kiesés történik, az + hirdetési nap formájában kerül kompenzálásra.

6. Hirdetési díj befizetése utáni meggondolás, túlfizetés

6.1. A hirdetési díj Proforma számla alapján előre történő befizetése után amennyiben Hirdető mégsem hirdet, akkor a hirdetési Megállapodásnak megfelelő, illetve hasonló tartalmú hirdetéssel 5 hónapon belül hirdethet. Az esetleges túlfizetés, kétszeres díjfizetés is lehirdetésre kerül,
akár + egy év hirdetési időszak beállításával is.
Átutalt, megfizetett hirdetési díj visszafizetésére nincs lehetőség.

7. A tiltott és jogszabály ellenes kihelyezett tartalomról

7.1. A Honlapon a Hirdető által áttöltött vagy elhelyezett bármely jogszabály ellenes tartalom - ideértve a nem jogtiszta képekeket és adatokat is -, áttöltése esetén a Hirdető teljeskörű felelősségén túl, amennyiben a Szolgáltató bármely hatóságtől, jogtulajdonosi
képviselőtől 
díjfizetési kötelezettségre történő felszólítást, igénybejelentést kap, az alábbiak érvényesek:

7.2. A Hirdető köteles az előírástól eltérő, nem jogtiszta vagy tiltott adat, kép elhelyezése, áttöltése miatt a Szolgáltató részére megküldött díj igény, bírság összegét teljes mértékben + az igénybejelentett összeg 3x-os, azaz háromszoros összegét is, 5 napon belül megfizetni a Szolgáltató felé kártérítésként.

7.3. A jelen pontban leírt kárigény vonatkozik a Honlapra bármely módon történő jogszabály ellenes tartalom kihelyezőjére is.

8. Vitás kérdések kezelése, illetékesség

8.1. A Honlapon csak kifejezetten az ipari, üzleti, mezőgazdasági, telek ingatlan hirdetések, hozzájuk kapcsolódó szakmai hírek, szöveges írások helyezhetők el.

8.2. A honlapra nem illő tartalmakat a Szolgáltató az észrevételt követően törli, valamint súlyos érdeksérelem és jogszabály sértés esetén a jogi felelősségre vonásra történő eljárást megindítja.

8.3 A Honlaphoz kapcsolódó bármilyen vitás kérdés esetén a felek peren kívüli megegyezésre törekszenek, esetleges peres eljárás esetén kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.  

Budapest, 2021. június 08.

                                                  Gál József ügyvezető s.k.
                                                 IpariCégek.hu Tanácsadó Kft.
                        (korábbi cégnév: Ipariingatlanok Tanácsadó és Szolgáltató Kft.)

.
*Az Ipariingatlanok.hu oldalain minden szöveges oldal
 - az idézetek kivételével - saját készítésű. Minden jog fenntartva (G.J.)!
Gál József, és Ipariingatlanok.hu

.Ipariingatlanok.hu
- Segítség a honlaphoz, INFO ITT. -

insert image

Ipari ingatlan értékbecslés Magyarország teljes területén, INFO ITT!
Hirdethet Tulajdonos és Közvetítő, INFO ITT!


Az ipari ingatlanok szakmai honlapon eladó ipari ingatlan, kiadó ipari ingatlan, ipartelep, raktár, üzlet, áruház, iroda, ipari telek, építési telek, ipari, üzleti ingatlanok kínálata elérhető.
Az eladáshoz hirdetni kell,
szakmai érdeklődő, szakmai honlapon keres.